Η Συμβουλευτική και η Θεραπεία Ζεύγους είναι μια αμφίδρομη διαδικασία επικοινωνίας ανάμεσα σ’ ένα ζευγάρι-παντρεμένο ή μη- που ζητάει βοήθεια  και σ’έναν επαγγελματία που βοηθά.

Το ζευγάρι, δηλαδή, πραγματοποιεί συνεδρίες μαζί.

Όπως και η ατομική θεραπεία ,έτσι και η θεραπεία ζεύγους είναι μία θεραπευτική μέθοδος που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αιτημάτων του ζευγαριού: μπορεί να αφορά τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο συντρόφων, τη συζήτηση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν στη σχέση τους ή τη βοήθεια στην αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στα παιδιά. Μπορεί ακόμα να αφορά την αντιμετώπιση διαζυγίου και τη διαχείριση των παιδιών μετά από διαζύγιο.

Κάθε άτομο έρχεται στη σχέση φέρνοντας  τις αξίες, τις απόψεις και την προσωπική του  ιστορία, η οποία μπορεί να μην ταιριάζει ή και να συγκρούεται με την προσωπική ιστορία του/της συντρόφου του. Αυτές οι διαφορές μπορούν να απειλήσουν τη σύνδεση του ζευγαριού.

Μέσα ,λοιπόν, από τη Συμβουλευτική/Θεραπεία το ζευγάρι μπορεί να βελτιώσει τη σχέση του, να κατανοήσει  και να επιλύσει τις συγκρούσεις  καθώς και να αποκτήσει εργαλεία λειτουργικής επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και  κατανόησης αναγκών.

*Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένη ώρα και μέρα κάθε εβδομάδα και έχουν διάρκεια 60’.