Η Ομαδική Συμβουλευτική και  Ψυχοθεραπεία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία επικοινωνίας ανάμεσα στα άτομα μιας ομάδας, μέρος της οποίας είναι και ο Σύμβουλος/Ψυχοθεραπευτής /Συντονιστής .

Όπως και η ατομική , έτσι και η ομαδική θεραπεία είναι μία θεραπευτική μέθοδος που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα  αιτημάτων. Μπορεί να αφορά την προσωπική αυτογνωσία και εξέλιξη των ατόμων. Μπορεί ακόμα να αφορά  κάποιο έντονο αίσθημα άγχους, θλίψης, πένθους,μοναξιάς, πανικού, διάφορες φοβίες, ψυχοσωματικά προβλήματα κ.ά.Η συνοχή της ομάδας είναι πολύ σημαντική, για αυτό επιλέγονται άνθρωποι με κοινά ηλικιακά και κοινωνικά στοιχεία, καθώς και στόχους θεραπείας.

Η ευρύτατη διάδοσή της οφείλεται στην όλο και περισσότερη έλλειψη υποστηρικτικών συστημάτων, στην απομόνωση των ανθρώπων και στην όλο και μεγαλύτερη αποξένωση τους.Κάθε μέλος, εκφράζοντας το θέμα του, απευθύνεται ταυτόχρονα σε μία μικρογραφία της κοινωνίας που εδώ τον ακούει και τον αποδέχεται. Ακόμα και σε περιπτώσεις διαφωνίας, η ομάδα λειτουργεί με τέτοιον τρόπο που το θέμα λύνεται, αποκαλύπτωντας στο κάθε μέλος το νόημα αυτής της διαφωνίας.

Ο ψυχοθεραπευτής – συντονιστής της ομάδας, επιλέγει ως υποψήφιους για την ομαδική θεραπεία εκείνους τους θεραπευόμενους που μπορούν να αποκομίσουν οφέλη απ’ αυτού του είδους την ψυχοθεραπεία, καθώς κι όσους μπορούν με την παρουσία τους να επιδράσουν βοηθητικά σε άλλα μέλη της ομάδας.

*Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται προκαθορισμένη ώρα και μέρα κάθε εβδομάδα και έχουν διάρκεια 1 ώρα και 20 λεπτά.