Η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία επικοινωνίας ανάμεσα σ’ ένα άτομο που ζητάει βοήθεια  και σ’έναν επαγγελματία που βοηθά.

Είναι μία θεραπευτική μέθοδος που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα προσωπικών αιτημάτων: Μπορεί να αφορά την προσωπική αυτογνωσία και εξέλιξη κάποιου ατόμου. Μπορεί να αφορά  ένα κρίσιμο γεγονός ,πχ ένα χωρισμός, θάνατος κ.τ.λ., για το οποίο το άτομο χρειάζεται βοήθεια ώστε να μπορέσει να το ξεπεράσει. Μπορεί ακόμα να αφορά  κάποιο έντονο αίσθημα άγχους, θλίψης, μοναξιάς, πανικού, διάφορες φοβίες, ψυχοσωματικά προβλήματα κ.ά.

Όποιο και αν είναι το αίτημα , πρέπει να τεθούν οι βασικοί στόχοι της θεραπείας. Τα αιτήματα ενός θεραπευόμενου,αν και εφόσον είναι σαφώς προσδιορισμένα με ψυχολογικούς ή συμπεριφοριστικούς όρους και επιτεύξιμα,μπορούν να αποτελέσουν και τους στόχους της θεραπείας- Πχ διαχείριση άγχους .

Οι στόχοι πρέπει να είναι ξεκάθαροι , διαχειρίσιμοι , και εύκολοι στην παρακολούθηση.

Η Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία:

ΔΕ σημαίνει ‘δίνω συμβουλές’

ΔΕΝ είναι καθοδήγηση

ΔΕΝ είναι φιλική σχέση

Προσανατολίζεται κυρίως στο πώς θα διευκολύνει τον θεραπευόμενο να κατανοήσει καλύτερα τι του συμβαίνει, στο να τον ενθαρρύνει να θέσει τους προσωπικούς του στόχους, για να βρει ο ίδιος διέξοδο από τις προσωπικές του δυσκολίες. Επομένως, η Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία δεν δημιουργεί εξαρτώμενα άτομα, αλλά τα βοηθάει δείχνοντάς τους πώς να ανεξαρτητοποιηθούν, να αυτονομηθούν, να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να αναπτυχθούν στο μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων τους, ώστε να ζήσουν μια γεμάτη και εκπληρωμένη ζωή

Ευρύτερος στόχος  δηλ είναι  το να διδαχθεί ο θεραπευόμενος  πώς να γίνει ο ίδιος  ‘θεραπευτής του εαυτού του’.

Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι ο κάθε θεραπευόμενος έχει τους δικούς του ρυθμούς-κάτι που πρέπει να σεβόμαστε-και ότι η διαδικασία της στοχοθέτησης και του σχεδιασμού της θεραπείας είναι μια δυναμική διαδικασία που ανά διαστήματα μπορεί να αλλάζει.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η διαδικασία τερματισμού της συμβουλευτικής/ψυχοθεραπείας καθώς και η πρόληψη της υποτροπής.

*Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα σε προκαθορισμένη ώρα και ημέρα και έχουν διάρκεια 50’.